होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती

ह्या विशयांत सरकारान पुरस्कृत केल्ल्या सगल्या मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्तींचो आसपाव आसा.

राष्ट्रीय कौशल्य सोद येवजण
ह्या विशयांत केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय कौशल्य सोद येवजणे (एनटीएसएस) संदर्भांत माहिती दिल्या.
ओबीसी (हेर मागार वर्गीय) खातीर मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजण
ह्या विशयांत ओबीसी (हेर मागार वर्गीय) खातीर भारतांत अभ्यासाक मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजणे संदर्भांत माहिती दिल्या.
माध्यमीक शिक्षणा खातीर चलयांक प्रोत्साहन मानधन
ह्या विशयांत माध्यमीक शिक्षणा खातीर चलयांक सरकाराकडल्यान प्रोत्साहन मानधन ह्या संदर्भांतली माहिती दिल्या.
अस्वच्छ वेवसायांत घुसपल्ल्या भुरग्यांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत अस्वच्छ वेवसायांत घुसपल्ल्या भुरग्यांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती ह्या संदर्भांत माहिती दिल्या.
अल्पसंख्यांक समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत अल्पसंख्यांक समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती ह्या संदर्भांत माहिती दिल्या.
नेविगतिओन
Back to top