होम / समाज-कल्याण / भासाभास मंचःसमाजकल्याण
शॅर

भासाभास मंचःसमाजकल्याण

समाज-कल्याण संबंदीत आशिल्ल्या विवादास्पद विशयांच्या संबंदान भासाभास करूंक हो मंच उपलब्ध आसा

चालंत भासाभासेंत वांटो घेवंक वा भासाभाशेक नव्यान सुरवात करपाक सकयल दिल्ले वळेरींतल्यान संबंदीत मंच वेंचून काडात.
ह्या मंडळात अजूनमेरेन मंच अस्तित्वांत ना, मंच घडोवपाक एड मेनूचो वापर करात.
Back to top