होम / समाज-कल्याण / सामाजीक वायट प्रथां आड झूज / गिरायक शिक्षण / हॅल्पलायन आनी गिरायक सेवा केंद्र
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

हॅल्पलायन आनी गिरायक सेवा केंद्र

ह्या पानार हॅल्पलायन आनी गिरायक सुविधा केंद्र आनी तांचे संपर्क क्रमांक ह्या विशीं म्हायती आसपावता.

राज्य गिरायक हॅल्पलायनीची उद्दिश्टां

राज्य गिरायक हॅल्पलायन सकयली उद्दिश्टां घेवन तयार केल्या.

 • राज्य पांवड्यार स्रोत केंद्राची उदरगत, जी राष्ट्रीय स्रोत केंद्रा वांगडा जोडटले
 • राज्य पांवड्यार पर्यायी गिरायक तक्रार निवारण यंत्रणेक उर्बा दिवप आनी मध्यस्ती विभागा वरवीं प्रकरणां सुटावी करूंक मजत करप
 • सुटावे केल्ल्या तक्रारींचो किमान आंकडो.
 • कागाळींचेर बेगीन निर्णय.
 • ग्रामीण गिरायकां कडेन पावप.
 • राज्य पांवड्या वयल्या यंत्रणेक अणभव मेळटा
 • कंपनी आनी सेवा पुरवणदार गिरायकांची तक्रार सोडोवपाक अदीक सक्रीय जातात.
 • इंग्लीश आनी हिंदी भाशे वांगडा प्रदेशीक भाशांनी सेवेची पुरवण करतात

गिरायक सुविधा केंद्रा वरवीं (GSK) मेळपी सेवा

जीएसके जाळ्या वरवीं गिरायकांक उपलब्ध जावपी सेवा लक्ष केंद्रीत करतात

 • एकतर स्वता वा पयसुल्ल्यान खरेदी केल्ल्या (खासा करून ई-वाणिज्य) त्या उत्पादनां विकती घेतात वा सेवा घेतात तेन्ना गिरायक ते वेपार समस्या,
 • गिरायक हक्कां विशीं आनी हक्क कशे ठामपणान सांगप हाची म्हायती उपलब्ध करून दिवप
 • राज्यांतल्या गिरायक मुद्द्यांचेर डेटा आनी गिन्यान तयार करप आनी सांबाळप
 • कंपनी वांगडा समस्या आशिल्ल्या गिरायकांक सल्लो आनी म्हायती उपलब्ध करून दिवप.
 • वेपारी/ सेवा पुरवणदार हांच्या वांगडा कागाळ समजिकायेन सुटावी करप शक्य ना जाल्यार पर्यायी मार्गांची म्हायती गिरायकाक दिवप, देखीक एडीआर वा न्यायालय.
 • जेन्ना वकिला बगर गिरायक आनी वेपारी सकारात्मक उपाय काडपाक अपेशी थारतात तेन्ना तक्रारींत हस्तक्षेप करप.
 • हेर यंत्रणा आनी जाळ्यां वांगडा सहकार्य करप, जशे की गिरायक हॅल्पलायन, मध्यस्थी केंद्रां आनी गिरायक मंच.
 • गिरायक धोरण मुद्याचेर राज्य सरकार आनी डीसीए मोलादीक म्हायती दिवप. गिरायकांचे दीसपट्टे / थळावे हुस्के आनी समस्या समजुपाक जीएसके खाशेल्या सुवातेर आसतले आनी राष्ट्रीय तशेंच राज्य पांवड्यार धोरण तयार करतल्यांक वाडीव म्हायतीची पुरवण करतले.
 • जर गिरायक वेपारी/ सेवा पुरवणदार हांचो निश्कर्श वा प्रतिसाद हांच्या कडेन समाधानी नासत जाल्यार, जीएसके मजत करपाक सक्षम आसा - कायद्याच्या मुद्द्याचेर, गिरायकांचे हक्क आनी फुडल्या पावलाचेर मार्गदर्शन. जीएसके न उपलब्ध केल्ली सेवा सल्लो प्रकारची आसा - जीएसके कडेन कसलेय अंमलबजावणी अधिकार नासतात आनी वेपाऱ्यांक खंयचीय कृती करपाची सक्ती करूंक शकना वा तांचो दृश्टिकोन आपणावपाची सक्ती करूंक शकनात.

राज्य हॅल्पलायन आनी गिरायक सुविधा केंद्राची संपर्क म्हायती

राज्य हॅल्पलायन क्रमांक
आंध्र प्रदेश 1800-425-0082, 1800-425-2977
अरुणाचल प्रदेश 1800-345-3601
आसाम 1800-345-3611
बिहार 1800-345-6188
जीएसके बिहार 0612 - 2525222
छत्तीसगढ 1800-233-3663
दिल्ली 011-23379266
गुजरात 1800-233-0222, 079-27489945 / 46
जीएसके गुजरात 079-27489945 / 46
हरियाणा 1800-180-2087
हिमाचल प्रदेश 1800-180-8026
झारखंड 1800-3456-598
कर्नाटक 1800-425-9339, 1967
जीएसके कर्नाटक 080-41127731, 080-41211900
केरळ 1800-425-1550
मध्य प्रदेश 155343, 0755-2559778, 0755-2559993
महाराष्ट्र 1800-22-2262
मणिपुर 1800-345-3821, 0385-2443924
मिझोरम 1800-345-3891
नागालॅण्ड 1800-345-3701
ओदिशा 1800-345-6724, 1800-345-6760, 0674-2351990, 0674-2350209
पुड्डुचेरी 1800-425-1082, 1800-425-1083, 1800-425-1085
राजस्थान 1800-180-6030
जीएसके राजस्थान 0141-4015395
सिक्कीम 1800-345-3209 / 323
तामीळनाडु 044-28592828
तेलंगण 1800-425-00333
त्रिपुरा 1800-345-3665
उत्तर प्रदेश 1800-1800-300
एफएसएसएआय 1800-11-2100
पश्चिम बंगाल 1800-345-2808
जीएसके पश्चिम बंगाल 033-23342786, 033-23348786

ऑनलायन कागाळ नोंदणी

ऑनलायन कागाळ नोंद करपा खातीर हांगा क्लीक करात

स्रोत:गिरायक वेव्हार खातें

2.93220338983
तारे चिन्ह पळयात, आनी उपरांत मानांकन दिवपाक क्लिक करात.
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top