होम / समाज-कल्याण / अनुसूचीत जाती कल्याण
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

अनुसूचीत जाती कल्याण

जेवण, घरनिर्माण, रोजगार सारकीले हक्क हे विशय ह्या भागांत दिल्यात.

कायद्याची मजत
ह्या पानांत समाजांत आशिल्ल्या दुर्बळ गटांक मुफ्त कायद्याची मजत दिवपाचो आसपाव आसा.
Back to top