होम / समाज-कल्याण / बायला आनी भुरगी उदरगत
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

बायला आनी भुरगी उदरगत

बायला आनी भुरगी उदरगतीसंदर्भांत वेगवेगळी धोरणां, संघटना आनी हेर कायदेशीर गजालीं ह्या भागांत आसात.

बेटी बचाव बेटी पढाव
ह्या विशयांत बेटी बचाव बेटी पढाव येवजणे संदर्भांत म्हायती आसा.
खोया-पाया – बेपत्ता आशिल्ल्या आनी मेळिल्ल्या भुरग्यांक सोदप
खोया-पाया संकेतथळ – बेपत्ता आशिल्ल्या आनी मेळिल्ल्या भुरग्यांची म्हायती दिवपा घेवपाक नागरीकांखातीरचें संकेतथळाविशीची म्हायती ह्या पानाचेर दिल्या.
Back to top