होम / समाज-कल्याण / अपंगुळांचें कल्याण
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

अपंगुळांचें कल्याण

अपंगुळांचे कल्याणासंदर्भांत कायदे, येवजण्यो, धोरणां, नेम, संस्था आनी हेर गजालींचो ह्या भागांत आसपाव आसा.

एक्सेसिबल इंडिया मोहीम
एक्सेसिबल इंडिया मोहीम–सुगम्य भारत अभियानाविशी ह्या विशयांत म्हायती दिल्या.
Back to top