होम / भलायकी / धोरणां आनी येवजण्यो / राष्ट्रीय भलायकी मोहीम / एनएचएम खाला समाज वांटेकार जावपा खातीर उपक्रम
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

एनएचएम खाला समाज वांटेकार जावपा खातीर उपक्रम

ह्या विशयांत समाज वांटेकार जावचो म्हूण राष्ट्रीय भलायकी मोहीमे खाला घेतिल्ले वेगवेगळे उपक्रम दिल्यात.

रोगी कल्याण समिती (आरकेएस)
ह्या विशयांत रोगी कल्याण समिती विशी माहिती दिल्या.
सरकारी मान्य समाजीक भलायकी वावुरपी (आशा)
ह्या विशयांत आशा वावुरपी, तांची भुमिका आनी तांचे कामां विशी माहिती दिल्या.
Back to top