होम / भलायकी / धोरणां आनी येवजण्यो / राष्ट्रीय भलायकी मोहीम
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

राष्ट्रीय भलायकी मोहीम

भारत सरकारची राष्ट्रीय भलायकी मोहीम आनी ताच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी हांगां आसपावीत केल्यात

एनएचएमाचे घटक
ह्या भागांत राष्ट्रीय भलायकी मोहीमेच्या घटकांची म्हायती दिल्या.
राष्ट्रीय ग्रामीण भलायकी मोहीम (एनआरएचएम)
ह्या विशयांत राष्ट्रीय ग्रामीण भलायकी मोहीम (एनआरएचएम) चालीक लावप आनी गतीविशी माहिती आसा.
राष्ट्रीय शारी भलायकी मोहीम (एनयुएचएम)
ह्या विशयांत राष्ट्रीय शारी भलायकी मोहीम (एनयुएचएम) चालीक लावप आनी ताच्या विकासाचेर माहिती दिल्या.
जननी सुरक्षा येवजण
ह्या विशयांत जननी सुरक्षा येवजणे विशी (जेएसव्हाय) माहिती दिल्या.
जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम
ह्या विशयांत जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रमा (जेएसएसके) विशी माहिती दिल्या.
भारत नवजात शिशू कृती आराखडो
ह्या विशयांत भारत नवजात शिशू कृती आराखड्या विशी माहिती दिल्या.
एनएचएम खाला समाज वांटेकार जावपा खातीर उपक्रम
ह्या विशयांत समाज वांटेकार जावचो म्हूण राष्ट्रीय भलायकी मोहीमे खाला घेतिल्ले वेगवेगळे उपक्रम दिल्यात.
Back to top