होम / ऊर्जा / धोरणांचो तेंको
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

धोरणांचो तेंको

सरकार आनी हेर यंत्रणांची वेगवेगळी धोरणां आनी येवजण्यांचो तपशील ह्या विभागांत दिला.

प्रधानमंत्री उज्वला योजना
हो विशय प्रधानमंत्री उज्वला येवजणे कडेन संबंदीत म्हायती दिता..
ग्रामीण विद्युतीकरण
ह्या विभागांत ग्रामीण विद्युतीकरणा कडेन संबंदीत धोरणां आनी येवजण्यो दिल्यात..
Back to top