होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो
शॅर
Views

धोरणां आनी येवजण्यो

शिश्यवृत्ती
ह्या भागांत वेगवेगळ्या पिराय गटांनी आनी अभ्यासां खातीर दिल्ल्या शिश्यवृत्ती संदर्भांत माहिती दिल्या.
राष्ट्रीय खेळां कुशळटाय सोद येवजण
ह्या भागांत राष्ट्रीय खेळां कुशळटाय सोद येवजणे विशी माहिती दिल्या.
हेर मागास वर्गीयांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजण
ह्या विशयांत हेर मागास वर्गीयांक भारतांत अभ्यासा खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजणे विशींची म्हायती दिल्या.
बायलां उमेदवारांक पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्ती
ह्या विशयांत बायलां उमेदवारांक पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्ती हे विशीं म्हायती दिल्या.
Back to top