होम / ऊर्जा / उर्जा कार्यक्षमताय
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

उर्जा कार्यक्षमताय

ह्या विभागांत उर्जा कार्यक्षमताये कडेन संबंदीत धोरणां आनी येवजण्यांची म्हायती आसा.

उजाला कार्यावळ
हो विशय सगल्यां खातीर परवडपा सारख्या एलईडी बल्बां वरवीं उन्नत ज्योती - उजाला कार्यावळ जी घरगुती कार्यक्षम उजवाड कार्यवळ आसा, ताची म्हायती दिता..
Back to top