होम / भलायकी / धोरणां आनी येवजण्यो
शॅर
Views

धोरणां आनी येवजण्यो

ह्या भागांत भलायकी संबंदीच्यो राष्ट्रीय आनी राज्य पातळीवेली धोरणां आनी येवजण्यो आसात

राष्ट्रीय भलायकी मोहीम
भारत सरकारची राष्ट्रीय भलायकी मोहीम आनी ताच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी हांगां आसपावीत केल्यात
गरीबांक अर्थीक आधार
ह्या विशयांत गरीबांक भलायकी सेवेक मजत दिवपी वेगवेगळ्या निधी संदर्भांतली माहिती दिल्या.
Back to top