होम / समाज-कल्याण / ग्रामीण गरिबी उपशमन
शॅर
Views

ग्रामीण गरिबी उपशमन

ह्या भागांत ग्रामीण गरिबी उपशमन संदर्भांतले कायदे, येवजण्यो, धोरणां, कायदे आनी संस्थांचो आसपाव केलां.

ग्रामीण उदरगत मंत्रालय
ह्या विशयांत ग्रामीण उदरगत मंत्रालय आनी ताच्या विभागा संदर्भांतली वेगवेगळी माहिती दिल्या.
येवजण्यो – ग्रामीण उदरगत खातें
ह्या भागांत ग्रामीण उदरगत खात्या संदर्भांतल्यो म्हत्वाच्यो येवजण्यो आसपावीत केल्यात
येवजण्यो – भूं संसाधन खातें
ह्या विशयांत येवजण्यो – भूं संसाधन खातें संदर्भांतल्यो येवजण्यो दिल्यात.
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
ह्या विशयांत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेव्हाय) ह्या येवजणेच्या उद्देशां आनी मार्गदर्शक तत्वांविशीची माहिती दिल्या.
Back to top