शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

शिश्यवृत्ती

ह्या भागांत वेगवेगळ्या पिराय गटांनी आनी अभ्यासां खातीर दिल्ल्या शिश्यवृत्ती संदर्भांत माहिती दिल्या.

युवा कलाकारांक शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत युवा कलाकारांक मेळपी शिश्यवृत्ती विशी माहिती दिल्या.
मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत सरकारान पुरस्कृत केल्ल्या सगल्या मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्तींचो आसपाव आसा.
कामगार आनी रोजगार मंत्रालया खाला मॅट्रीके उपरांत शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत कामगार आनी रोजगार मंत्रालया खाला मॅट्रीके उपरांत शिश्यवृत्ती दिवपाच्या येवजणे विशीं म्हायती दिल्या.
ताग उद्देगांतल्या कामगारांच्या भुरग्यां खातीर शिश्यवृत्ती येवजण
ह्या विशयांत ताग उद्देगांतल्या कामगारांच्या भुरग्यां खातीर राष्ट्रीय ताग मंडळान पुरस्कृत केल्ल्या शिश्यवृत्ती विशी म्हायती दिल्या.
अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती
ह्या विशयांत अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती विशीं म्हायती दिल्या.
अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती हे विशी म्हायती दिल्या.
केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी आसाम रायफल्स हांचे खातीर प्रधानमंत्री शिश्यवृत्ती येवजण
ह्या विशयांत केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी आसाम रायफल्स हांचे खातीर प्रधानमंत्री शिश्यवृत्ती येवजणे विशीं म्हायती दिल्या.
अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीके उपरांतची शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीके उपरांतची शिश्यवृत्ती विशींची म्हायती दिल्या.
नेविगतिओन
Back to top