शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

ई-पाठशाला

ह्या विशयांत ई-पाठशाळा ह्या एमएचआरडीच्या उपक्रमाविशी माहिती दिल्या.

डिजिटल भारत मोहिमेन शिकोवप शिकपाच्या प्रक्रियेंत आयसीटीचो चडांत चड उपेगाचो प्रसार केलां. ईपाठशाला, जो भारत सरकारच्या मनीस संसाधन उदरगत मंत्रालय आनी राष्ट्रीय शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाचो (एनसीईआरटी) जोड उपक्रम आसा, सगली शिक्षणीक ई-संसाधनां तयार केल्यात आनी ताचो प्रसार करतात. तातूंत विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, संशोधक आनी शिकोवपी हांचे खातीर पाठ्य पुस्तकां, ऑडियो, व्हिडीयो, नेमाळे, आनी हेर विवीध छापीत आनी छापूंक नाशिल्ल्या सामुग्रीचो आसपाव आसा.

सगल्या वर्गाक डिजिटल पाठ्य पुस्तकां, दर्जेदार शिकवण सामुग्री मेळोवन दिता आनी प्रदर्शनां, सर्तीं, महोत्सव, कार्यशाळा, आदी हातूंत भाग घेवपाची संद दिता.

ताचो फायदो कितें

विद्यार्थी, शिक्षक, शिकोवपी आनी पालक वेगवेगळ्या भोव तंत्रगिन्याना वरवीं ई-पुस्तकां पळोवंक शकता ते म्हळ्यार मोबायल फोन आनी टॅबलेट (ईपब) आनी लॅपटॉप आनी संगणका वरवीं संकेतथळ (फ्लिपबूक). ईपाठशाला उपेगकर्त्याक तांच्या उपकरणाचेर जाता तितली पुस्तकां दवरपाक दिता. ह्या पुस्तकांची वैशिश्टां उपेगकर्त्यांक निवडप, जूम करप, बूकमार्क करप, हायलायट करप, दुसऱ्याकडेन शॅर करप आनी डिजिटल पद्दतीन नोट तयार करपाक दिता.

विद्यार्थी

सकयल दिल्ल्यो गजाली मेळोवन दिता

 • सगल्या वर्गांक डिजिटल पाठ्यपुस्तकां (ई-पाठ्यपुस्तकां)
 • दर्जेदार शिकपाची सामुग्री (पुरवणी पुस्तकां)
 • सुवाळ्यां विशी माहिती
 • ई-संसाधन (ऑडियो, व्हिडीयो, परस्पर संवाद, प्रतिमा, नकासो, प्रस्न वळेरी, आदी)

शिक्षक

 • सगल्या वर्गांक डिजिटल पाठ्यपुस्तकां (ई-पाठ्यपुस्तकां)
 • शिकोवपाच्यो सुचोवण्यो आनी स्रोत पुस्तकां
 • शिकपांत आस्त आशिल्लो परिणाम मेळोवपाक भुरग्यांक मजत
 • नेमाळी आनी जर्नला मेळोवप आनी तांचे खातीर योगदान दिवप
 • भुरग्यांक शिकपाक आधार दिवंक धोरण दस्तावेज, समितींचे अहवाल, एनसीएफ, पाठ्यक्रम आनी हेर सामुग्री
 • ऑडियो, व्हिडीयो, परस्पर संवाद, प्रतिमा, नकासो, प्रस्न वळेरी, आदी

शिकोवपी

 • सगल्या वर्गांक डिजिटल पाठ्यपुस्तकां (ई-पाठ्यपुस्तकां)
 • नेमाळी आनी जर्नला मेळोवप आनी तांचे खातीर योगदान दिवप
 • भुरग्यांक शिकपाक आधार दिवंक धोरण दस्तावेज, समितींचे अहवाल, एनसीएफ, पाठ्यक्रम आनी हेर सामुग्री
 • ऑडियो, व्हिडीयो, परस्पर संवाद, प्रतिमा, नकासो, प्रस्न वळेरी, आदी

पालक

 • सगल्या वर्गांक डिजिटल पाठ्यपुस्तकां (ई-पाठ्यपुस्तकां)
 • शिकपांत आस्त आशिल्लो परिणाम मेळोवपाक भुरग्यांक मजत
 • भुरग्यांक शिकपाक आधार दिवंक धोरण दस्तावेज, समितींचे अहवाल, एनसीएफ, पाठ्यक्रम आनी हेर सामुग्री
 • ऑडियो, व्हिडीयो, परस्पर संवाद, प्रतिमा, नकासो, प्रस्न वळेरी, आदी

आनीक जाणून घेवपाक, ईपाठशाला ePathshala हाचेर वचात

 

 

 

ईपाठशाला मोबायल एप

ईपाठशाला मोबायल एप उपलब्ध आसा, एन्ड्रॉयड, आयओएस आनी विंडोज मंचाचेर हो मोबायल एप उपलब्ध आसा, चडांत चड लोकांमेरेन पावपाक आनी पाठ्यपुस्तकां आनी हेर ई-पुस्तकांचो आसपाव तातूंत आसा. ई-पब 3.0 आनी फ्लिपबूक अशा स्वरूपांत इंग्लीश, हिंदी आनी ऊर्दु भाशांनी हो एप तयार केलां.

एन्ड्रॉयड एप डायवनलोड करपाक, हांगा क्लिक करात

विंडोज एप डायवनलोड करपाक, हांगा क्लिक करात

2.97368421053
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Related Languages
Back to top