होम / शिक्षण / डिजिटल शिकवण संसाधनां
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

डिजिटल शिकवण संसाधनां

ह्या भागांत वेगवेगळ्या ऑनलायन परस्पर संवादात्मक संसाधनांचेर एक नदर मारल्या.

ई-पाठशाला
ह्या विशयांत ई-पाठशाळा ह्या एमएचआरडीच्या उपक्रमाविशी माहिती दिल्या.
सुगम्य पुस्तकालय
ह्या विशयांत सुगम्य पुस्तकालया विशी माहिती दिल्या.
Back to top