होम / ई-शासन / डिजिटल अर्थीक सेवां
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

डिजिटल अर्थीक सेवां

ह्या विशयांत डिजिटल अर्थीक सेवां दिल्या.

डिजिटल अर्थीक सेवां
ह्या विशयांत प्डिजिटल अर्थीक सेवां म्हायती दिल्या.
एकीकृत फारीकणी संवाद
ह्या भागांत एकीकृत फारीकणी संवाद हे विशीं म्हायती दिल्या
तत्कालीन पयशें धाडपाची प्रणाली - युपीआय
ह्या विशयांत तत्कालीन पयशें धाडपाची प्रणाली – युपीआय हे विशीं म्हायती आसा.
Back to top