होम / ई- गवर्नन्स प्रदाय
शॅर
Views
  • राज्य Review in Process

ई- गवर्नन्स प्रदाय

एकीकृत फारीकणी संवाद
ह्या भागांत एकीकृत फारीकणी संवाद हे विशीं म्हायती दिल्या
ई-प्रशासन
डिजिटल अर्थीक सेवां
ह्या विशयांत प्डिजिटल अर्थीक सेवां म्हायती दिल्या.
तत्कालीन पयशें धाडपाची प्रणाली - युपीआय
ह्या विशयांत तत्कालीन पयशें धाडपाची प्रणाली – युपीआय हे विशीं म्हायती आसा.
Back to top