होम / शेतकामत / शेतकी विमो
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

शेतकी विमो

शेतकाम आनी समान कामां, तांच्यो बारीकसाण्यो देखीक प्रिमियम, विमो केल्लो वाठार, दावो प्रक्रिया आदी हांचो आसपाव आशिल्ल्या वेगवेगळ्या विमो उत्पादांची म्हायती दिल्या.

प्रधानमंत्री फसल विमो येवजण
ह्या विशयांत प्रधानमंत्री फसल विमो येवजणेविशी (पीएमएफबीवाय) म्हायती दिल्या.
Back to top