शॅर

इत्यस्य अन्वेषणफलम् शेतकी विमो

RSS सदांच अध्ययावत आरएसएस फिड घेयात

विषयाः भवदन्वेषणनिर्देशनुसारेण सादृश्यं भजन्ते 10
निकाल गाळ
विशयांचो प्रकार
वार्ताविषयः आरब्धःएतेन क्रमेण उपस्थापयतु- संदर्भ · दीस (नवीन पयली) · अक्षरावरवीं
शेतकाम
राष्ट्रीय कृशी विकास येवजण
राष्ट्रीय कृशी विकास येवजणेच्यो विशेशताय दिल्या
स्थित शेतकामत / धोरणां आनी येवजण्यो / पीक संबंदीत
प्रधानमंत्री फसल विमो येवजण
ह्या विशयांत प्रधानमंत्री फसल विमो येवजणेविशी (पीएमएफबीवाय) म्हायती दिल्या.
स्थित शेतकामत / शेतकी विमो
परमपरागत कृशी विकास येवजण
सेंद्रीय शेतकामाक उर्बा दिवपी परमपरागत कृशी विकास येवजणेविशी ह्या विशयांत म्हायती दिल्या.
स्थित शेतकामत / धोरणां आनी येवजण्यो / पीक संबंदीत
बाजार म्हायती संबंदीच्यो संकेतथळां.
ह्या विशयांत वेगवेगळ्या वस्तुंची बाजारांतली म्हायती दिवपी संकेतथळांवची लिंक दिला.
स्थित शेतकामत / बाजार म्हायती
शेतकी विमो
शेतकाम आनी समान कामां, तांच्यो बारीकसाण्यो देखीक प्रिमियम, विमो केल्लो वाठार, दावो प्रक्रिया आदी हांचो आसपाव आशिल्ल्या वेगवेगळ्या विमो उत्पादांची म्हायती दिल्या.
स्थित शेतकामत
विकासपेडिया
तंत्रीक उदरगत, विस्तार आनी प्रशिक्षण
ह्या विशयांत तंत्रीक उदरगत, विस्तार आनी प्रशिक्षण संदर्भांतली माहिती दिला.
स्थित समाज-कल्याण / ग्रामीण गरिबी उपशमन / येवजण्यो – भूं संसाधन खातें
ऊर्जा
समाज कल्याण
Back to top