शॅर

इत्यस्य अन्वेषणफलम् धोरणां आनी येवजण्यो

RSS सदांच अध्ययावत आरएसएस फिड घेयात

विषयाः भवदन्वेषणनिर्देशनुसारेण सादृश्यं भजन्ते 22
निकाल गाळ
विशयांचो प्रकार
वार्ताविषयः आरब्धःएतेन क्रमेण उपस्थापयतु- संदर्भ · दीस (नवीन पयली) · अक्षरावरवीं
समाज कल्याण
धोरणां आनी येवजण्यो
ह्या भागांत भलायकी संबंदीच्यो राष्ट्रीय आनी राज्य पातळीवेली धोरणां आनी येवजण्यो आसात
स्थित भलायकी
विकासपेडिया
धोरणां आनी येवजण्यो
शेतकाम, जनावरां सांबाळ, नुस्तेमारी आनी ग्रामीण रोजगार ह्या संबंदीची धोरणां आनी येवजण्यो आसपावीत केल्यात.
स्थित शेतकामत
ग्रामीण विद्युतीकरण
ह्या विभागांत ग्रामीण विद्युतीकरणा कडेन संबंदीत धोरणां आनी येवजण्यो दिल्यात..
स्थित ऊर्जा / धोरणांचो तेंको
धोरणांचो तेंको
सरकार आनी हेर यंत्रणांची वेगवेगळी धोरणां आनी येवजण्यांचो तपशील ह्या विभागांत दिला.
स्थित ऊर्जा
ऊर्जा
डिजिटल इंडिया भूं अभिलेख आधुनीकरण कार्यावळ
ह्या विशयांत डिजिटल इंडिया भूं अभिलेख आधुनीकरण कार्यावळी संदर्भांत माहिती दिल्या.
स्थित समाज-कल्याण / ग्रामीण गरिबी उपशमन / येवजण्यो – भूं संसाधन खातें
शेतकाम
ग्रामीण उदरगत मंत्रालय
ह्या विशयांत ग्रामीण उदरगत मंत्रालय आनी ताच्या विभागा संदर्भांतली वेगवेगळी माहिती दिल्या.
स्थित समाज-कल्याण / ग्रामीण गरिबी उपशमन
Back to top