होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / युवा कलाकारांक शिश्यवृत्ती
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

युवा कलाकारांक शिश्यवृत्ती

ह्या विशयांत युवा कलाकारांक मेळपी शिश्यवृत्ती विशी माहिती दिल्या.

आवाठ

उत्कृश्ट कुशळटाय आशिल्ल्या युवा कलाकारांक भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नाच, रंगभुमी, मायम, व्हिजुवल आर्ट, लोककला, पारांपारीक आनी देशी कला आनी मध्य शास्त्रीय संगीत ह्या क्षेत्रांनी भारतांत फुडलें प्रशिक्षण दिवपाक अर्थीक सहाय्य दिवपी ही येवजण आसा.

शिश्यवृत्तीचो एकूण आंकडो आसा 400

शिश्टवृत्ती दिवपाक मेळटा ते विशय/क्षेत्र

 • भारतीय शास्त्रीय संगीत
 • शास्त्रीय हिंदुस्थानी संगीत (गावपाचे आनी वाजोवपाचे), शास्त्रीय कर्नाटीक संगीत (गावपाचे आनी वाजोवपाचे आदी)
 • भारतीय शास्त्रीय नाच/ नाच संगीत
 • भरतनाट्यम, कथक, कुचीपुडी, कथकली, मोहीनीअट्टम, ओडीसी नाच/संगीत, मणिपुरी नाच/संगीत, थांगता, गौडिया नृत्य, छायु नाच/संगीत, सत्रीया नाच.
 • रंगभुमी
 • अभिनय, दिगदर्शन आदी सयत रंगभुमीची खंयचीय खाशेली कला, पूण नाटक लेखन आनी संशोधनाचो तातूंत आसपाव ना.
 • मायम (निशब्द हावभाव)
 • व्हिजुवल आर्ट
 • ग्राफिक्स, शिल्पकला, चित्रकला, क्रियेटीव्ह फोटोग्राफी, कुंभारकाम, आदी
 • लोककला, पारंपारीक आनी देशी कला
 • कथपुतली बावल्यांचो खेळ, लोकनाट्य, लोक नृत्य, लोक गितां, लोक संगीत, आदी (वळेरी 10व्या परिच्छेदान ‘टिप’ हांगा पळोवपाक मेळटा)
 • मध्य शास्त्रीय संगीत
  • थुम्री, दाद्रा, थापा, कवारी, गजल
  • कर्नाटकी पद्दतीचेर आधारीत मध्य शास्त्रीत संगीत, आदी
  • रविंद्र संगीत, नजरूल गिती, अतूल प्रसाद

शिश्यवृत्तीचो कार्यकाळ

शिश्यवृत्तीचो कार्यकाळ दोन वर्सांचो आसतलो.

शिश्यवृत्ती मेळोवप्याचे आदले प्रशिक्षण आनी फाटभुंय मतींत घेतल्या उपरांत दरेका केशी प्रमाण प्रशिक्षणाचे स्वरूप थारतले. साधारणपणान, गुरू वा मान्यतायप्राप्त संस्थे खाला मुखावेले प्रशिक्षणाच्या स्वरूपान ते आसतले.

शिश्यवृत्ती मेळोवप्याक खर प्रशिक्षण घेवचें पडटले. अशा प्रशिक्षणात संबंदीत विशय/क्षेत्राची पुस्तकी ज्ञान घेवपा सयत उण्यांत उणे दिसाक तीन वरां एकलेच सराव घेवप तशेंच संबंदीत विद्याशाखेचे कौतुक हांचो आसपाव आसा.

दरेका शिश्यवृत्ती मेळोवप्याक ताचे/तिचे प्रवास करपाचे, पुस्तका घेवपाचे, कला आनी हेर सामुग्री घेवपाक आनी शिकवण वा प्रशिक्षण शुल्क म्हूण दोन वर्सांच्या काळा खातीर दर म्हयन्याक 5000 रूपया दितले.

अर्ज करपाची पद्दत

शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज करपाक, हांगा क्लिक करात.

स्रोत:संस्कृती मंत्रालय

2.86842105263
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top